دوشنبه, 8 آذر 1400
  • ساعت : ۱۲:۴۸:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 21
  • کد خبر : ۴۶۰۲
اصلاح تابلو كوچه میثاق به علت عقب نشینی ملك مجاور
(واحد امور شهر)
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0