دوشنبه, 8 آذر 1400
  • ساعت : ۱۲:۰:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 86
  • کد خبر : ۴۶۰۴
مراسم تكریم از آقای مهندس كمالزاده و معارفه آقای مهندس سلاطی به عنوان سرپرست شهرداری گرمدره
(شهرداری گرمدره)
امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0