چهارشنبه, 6 بهمن 1400
  • ساعت : ۱۱:۴:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 20
  • کد خبر : ۴۷۸۱
طمعه گذاری مستمر حیوانات موذی(موش) در خیابان كوهك
(واحد امور شهر)
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0