• ساعت : ۱۱:۲۱:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 31
  • کد خبر : ۵۱۰۶
لكه گیری نوار های حفاری در خیابان آزادگان و خیابان های سطح شهر
(اداره طرح های فنی و عمرانی)
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0