پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ابراهیم کمال زاده

سرپرست شهرداری

کد خبر : ۴۳۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
۱۵:۴۹:۶  | 
تعداد بازدید : ۲۷
کد خبر : ۴۳۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
۱۵:۳۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۱۹
کد خبر : ۴۳۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
۱۳:۵۰:۴۱  | 
تعداد بازدید : ۲۶
کد خبر : ۴۳۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
۱۳:۴۶:۲۷  | 
تعداد بازدید : ۲۰
کد خبر : ۴۳۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
۱۰:۰:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۱۴
نتیجه (0-3) برابر تیم آتش نشانی فردیس
کد خبر : ۴۳۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ 
۲۳:۴:۴۷  | 
تعداد بازدید : ۱۵
لایروبی کانال کوهک ، خیابان ذوالفقاری و کوچه پارسا و نهر زرنان توسط واحد امور شهر شهرداری گرمدره
صفحه1از61123456...61.بعدي.برو


کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
7مزایده اموال اقساطی مناقصه یک مرحله ای 1393/06/291393/07/091393/06/291393/07/07مشاهده اطلاعات کامل
7مناقصه پیاده رو سازی - جدولگذاری - زیر سازی مناقصه یک مرحله ای 1393/05/131393/05/201393/05/141393/05/19مشاهده اطلاعات کامل
6تهیه و پخش آسفالت و تراش و روکش مناقصه یک مرحله ای 1393/03/241393/03/311393/03/241393/03/24مشاهده اطلاعات کامل
5فروش خودروی سوای مگان مزايده 1393/01/311393/02/101393/02/081393/02/10مشاهده اطلاعات کامل
4زیبا سازی مناقصه یک مرحله ای 1392/12/141392/12/251392/12/151392/12/24مشاهده اطلاعات کامل
3پیمانکار نیروی انسانی مناقصه یک مرحله ای 1392/11/021392/11/051392/11/021392/11/05مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0