پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

درگاه واحد خدمات الکترونیک شهرداری گرمدره

شهرداری گرمدره در راستای یکپارچگی خدمات الکترونیکی به شهروندان، توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش سفرهای شهری ، انجام کلیه امور مربوط به شهرسازی را برای شهروندان از طریق این درگاه فراهم نموده است

فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری گرمدره

               


5.5.3.0
گروه دورانV5.5.3.0