درگاه واحد خدمات الکترونیک شهرداری گرمدره

شهرداری گرمدره در راستای یکپارچگی خدمات الکترونیکی به شهروندان، توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش سفرهای شهری ، انجام کلیه امور مربوط به شهرسازی را برای شهروندان از طریق این درگاه فراهم نموده است

فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری گرمدره

 

                                            


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0